Webbdemo

Nu finns en live demo av SmartDocuments att prova på vår webbplats.

SmartDocuments Webbdemo SV

Du kan nu prova på SmartDocuments slutanvändargränssnitt direkt från vår webbplats. I demon är du en handläggare på den fiktiva Rättsmyndigheten. Du ska skapa ett dokument som kommunicerar ett beslut om ersättning. SmartDocuments användarguide vägleder dig genom processen.

Demon är ett exempel på vad era mallkonstruktörer kan skapa med SmartDocuments smarta verktyg för utveckling av smarta dokumentmallar.