Automatiserad dokumentgenerering: Varsomhelst, närsomhelst och på vilken enhet som helst

SmartDocuments produkter: Plattformsoberoende programvaror för dokumentgenerering och hantering av dokumentmallar