Grattis till Riksarkivet!

Grattis till Riksarkivet som har valt att införskaffa SmartDocuments. Ett mycket moget och klokt beslut!

Den ultramoderna, webbaserade programvaran SmartDocuments för dokumentgenerering och mallhantering, kommer inom kort att installeras för 350 användare på Riksarkivet, med två handfull dynamiska #dokumentmallar (till att börja med).

“Riksarkivet har särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. Vi ska kontrollera den offentliga arkivverksamheten och ha nationell överblick över arkivfrågorna. Vi tar emot statliga myndigheters arkiv och arkiv från andra typer av organisationer.”

Besök kundens webbplats.

Riksarkivet kund SmartDocuments