Juristbranschen i omvandling

Juristbranschen är i omvandling. Nya utmaningar, konkurrens från start-ups, digitalisering och automatisering, är några av de trender som påverkar den hittills högst traditionella juristbranschen. Trenden kallas internationellt för Legal Tech. Längre ner följer tre intressanta artiklar som belyser detta.

Några axplock:

Disruptive Technologien öffnen den Rechtsmarkt

  • “Allt fler standardiserade arbetsflöden kommer att digitaliseras och automatiseras och erbjudas i tekniska verktyg.”
  • “Vi kommer se uppstickare till byråer som anammar dessa nya affärsmodeller och tekniska verktyg och därigenom tar marknadsandelar från de etablerade.”
  • “2009 fanns nio startups med koppling till juridik på entreprenörssajten AngelList. I början av 2014 var de omkring 400, i skrivande stund fler än 900.”
  • “I Altman Weils undersökning ‘Law firms in transition’ har andelen som svarar att datorer aldrig kan ersätta människor minskat från 46 till 20 procent på fyra år.”

En av SmartDocuments roller är att automatisera dokumentgenereringen. Läs mer om automatiserad dokumentgenerering HÄR.

Artiklarna

Artikel på legaltech.se

Artikel på Chalmers

Artikel på Infotorg Juridik