Integration mellan SmartDocuments och EDP Vision

SmartDocuments har producerat en video som visar integrationen mellan SmartDocuments och EDP’s ärendehanteringssystem EDP Vision.

Integration SmartDocuments EDP Vision

Syftet med videon är att visualisera varför en integration mellan SmartDocuments och EDP Vision är en fördel för EDP’s kunder. EDP Vision är en serie produkter som tillsammans kan bilda heltäckande IT-lösningar inom ärende-, tillsyn- och dokumenthantering för alla delar inom offentlig förvaltning, statliga verk och bolag. Exempelvis använder kommuners miljö- och byggförvaltningar EDP Vision Miljö resp EDP Vision Bygg.

Videon visar hur SmartDocuments förstärker EDP’s programvaror genom att erbjuda handläggaren ett starkare stöd i dokumentgenereringen. Med SmartDocuments kan EDP’s kunder säkerställa att deras dokument blir kompletta, korrekta, enhetliga och rättssäkra. Vidare erbjuder SmartDocuments en betydligt starkare mallhantering än vad EDP Vision som standard erbjuder. T ex hanteras dokumentlayout och återkommande texter i separata objekt. Layout för samtliga dokumentmallar kan ändras på ett enda ställe, på mindre än en minut. Ändringen driftsätts ögonblickligen. Dessutom halveras antalet dokumentmallar vid övergången till SmartDocuments.

Den första delen av videon visar slutanvändarupplevelsen, den andra visar mallhanteringen.

Se videon HÄR. OBS! Videon är ljudlös.

SmartDocuments är en programvara för automatiserad dokumentgenerering och hantering av smarta dokumentmallar. Systemet kan kopplas mot era ärendehanterings- och dokumenthanteringssystem. På så sätt kan ni hantera alla era dokumentmallar centralt i ett enda system – SmartDocuments – och inte i resp ärendehanteringssystem. Data från era ärendehanteringssystem kommer automatiskt att överföras till SmartDocuments som populerar dokumentet och returnerar till ärendehanteringssystemet. SmartDocuments hjälper användaren att färdigställa dokumentet så att det blir korrekt och rättssäkert med en layout enligt rådande grafiska profil. När den grafiska profilen ändras, ändrar ni på ett enda ställe i SmartDocuments och inte i alla mallar i alla ärendehanteringssystem. En layoutändring kan göras och driftsättas på mindre än en minut – för samtliga (1 000-tals?) dokumentmallar.

Läs mer om SmartDocuments HÄR.

EDP’s hemsida.