Zorg & Welzijn

Healthcare - SmartDocuments

In de zorgmarkt zijn processen mede bepalend voor de kwaliteit van de geleverde zorg. Informatie-uitwisseling en verslaglegging zijn begrippen die noodzakelijk zijn voor goede zorg. De constante sturing op efficiency en kwaliteitsverbetering stelt ook eisen aan ICT en software bij zorginstellingen.

Maak met SmartDocuments eenvoudig intake interviews op je laptop of tablet en sla het centraal op. Door jarenlange ervaring in complexe informatiseringsprocessen heeft ertoe geleid dat SmartDocuments een preferred partner is wanneer het gaat om documentcreatie.

Voordelen voor Zorg & Welzijn

  • Eenvoudig beheer van sjablonen en huisstijl

  • Geschikt voor de Cloud

  • Geautomatiseerde verwerking van beschikbare data

  • Integratie met bedrijfsapplicaties

  • Digitaal ondertekenen en beveiligen

Vraag een demo aan