Zorg & Welzijn

 
Nederlandse Zorg Autoriteit Document management
Eno SmartDocuments
Lariks logo
hsklogo
Healthcare - SmartDocuments

In de zorgmarkt zijn processen mede bepalend voor de kwaliteit van de geleverde zorg. Informatie-uitwisseling en verslaglegging zijn begrippen die nodig zijn voor goede zorg. De constante sturing op efficiency en kwaliteitsverbetering stelt ook eisen aan ICT en software bij zorginstellingen.

Maak met SmartDocuments eenvoudig intake interviews of patiëntendossiers op uw laptop of tablet en sla het centraal op. Door jarenlange ervaring in complexe informatiseringsprocessen heeft ertoe geleid dat SmartDocuments een prefererend partner is wanneer het gaat om documentcreatie.

Voordelen voor Zorg & Welzijn

  • Vermindering van administratieve rompslomp

  • Eenvoudig beheer van sjablonen en huisstijl

  • Geschikt voor de Cloud

  • Geautomatiseerde verwerking van beschikbare data

  • Integratie met bedrijfsapplicaties

  • Digitaal ondertekenen en beveiligen

Vraag een demo aan