• Overheid documentcreatie en sjabloonbeheer

Publieke Sector

 
Ministerie-economische-zaken-en-klimaat
Groningen SmartDocuments
Provincie Overijssel logo
Veiligheidsregio midden- en west-brabant
Waterschap Drents Overijselse Delta
Omgevingsdienst Brabant-Noord
Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung - SmartDocuments

Als overheidsorgaan werkt u efficiënt en met een doel: de burgers en bedrijven ten dienst zijn, gemeentelijk, regionaal en nationaal. Dat daarbij hoge eisen gesteld worden aan slimme informatiesystemen is logisch. Zeker nu decentralisatie van taken het uiterste vergt van informatiemanagement.

Met de documentcreatiesoftware van SmartDocuments kunt u optimaal zaakgericht werken.

Handel cases sneller af met onze software en lever een significante bijdrage aan een goede dienstverlening aan de burgers en bedrijven. U kunt SmartDocuments inrichten conform Documentair Structuur Plan (DSP) of met de zaaktypecatalogus. Niet voor niets is de software van SmartDocuments veruit de meest gekozen oplossing bij gemeenten en andere publieke bestuursorganen.

Voordelen voor de publieke sector

  • Compliant aan KING standaard

  • Eenvoudig beheer van sjablonen en huisstijl

  • Geschikt voor de Cloud

  • Geautomatiseerde verwerking van beschikbare data

  • Integratie met zaaksystemen

  • Digitaal ondertekenen en beveiligen

Vraag een demo aan