• Overheid documentcreatie en sjabloonbeheer

Publieke Sector

Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung - SmartDocuments

Als overheidsorgaan werk je efficiënt en met een doel: de burgers en bedrijven ten dienst zijn, gemeentelijk, regionaal en nationaal. Dat daarbij hoge eisen gesteld worden aan slimme informatiesystemen is logisch. Zeker nu decentralisatie van taken het uiterste vergt van informatiemanagement.

Met documentcreatiesoftware van SmartDocuments kan je optimaal zaakgericht werken.

Handel met onze software cases sneller af en lever een significante bijdrage aan een goede dienstverlening aan de burgers en bedrijven. Je kan SmartDocuments inrichten conform Documentair Structuur Plan (DSP) of met de Zaaktypencatalogus. Niet voor niets is de software van SmartDocuments veruit de meest gekozen oplossing bij gemeenten en andere publieke bestuursorganen.

Voordelen voor de publieke sector

  • Compliant aan KING standaard

  • Eenvoudig beheer van sjablonen en huisstijl

  • Geschikt voor de Cloud

  • Geautomatiseerde verwerking van beschikbare data

  • Integratie met zaaksystemen

  • Digitaal ondertekenen en beveiligen

Vraag een demo aan