SmartDocuments onderstreept belang van consistente documentcreatie

Woningcorporaties staan voor een fors aantal grote uitdagingen: het gaat niet alleen om het steeds groter wordende belang dat aan duurzaamheid en milieu wordt gesteld. Het gaat net zo zeer om de Digitale Transitie die woningcorporaties doormaken en het belang van juiste informatie-uitwisseling tussen alle betrokkenen. En dat is nog niet zo eenvoudig. Tijdens CorporatiePlein 2019 in Expo Houten op 26 september is specialist in documentcreatie SmartDocuments aanwezig om daarop een antwoord te bieden.