• Samenwerken

Welkom bij BeingSmart, de gebruikersgroep van SmartDocuments

BeingSmart, de SmartDocuments gebruikers vereniging

Met de BeingSmart gebruikersvereniging willen we de gebruikers van SmartDocuments samenbrengen, zodat er een dialoog kan plaatsvinden zowel tussen de SmartDocuments gebruikers onderling, als tussen de gebruikersvereniging en SmartDocuments. De vereniging ondersteunt dit door middel van een forum, maar ook door het organiseren van bijeenkomsten.

Wat willen we bereiken?

  • BeingSmart wil een platform bieden waar de applicatiebeheerders onderling informatie kunnen uitwisselen en kunnen samenwerken.
  • Daarnaast willen we graag de mogelijkheid bieden om ideeën en wensen voor aanvulling en verbetering van de applicatie te delen.
    Wie kan tenslotte daarover beter meepraten dan de mensen die actief met SmartDocuments aan het werk zijn?
  • Ook houden we de leden op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en functionaliteiten van de software.

Hoe gaan we dit doen?

  • We bieden een platform voor kennisuitwisseling en onderlinge hulp voor en door de leden. Op de website www.beingsmart.nl is een forum waarin de leden met elkaar in contact kunnen komen.
  • BeingSmart fungeert als spreekbuis voor wensen van de leden richting SmartDocuments.
  • BeingSmart geeft, namens de leden, adviezen om de toepasbaarheid van SmartDocuments te optimaliseren. We doen dit door mede richting te geven aan de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en functionaliteiten van de SmartDocuments software.
  • Jaarlijks wordt een bijeenkomst (ALV) georganiseerd waar de leden elkaar ontmoeten en ideeën kunnen uitwisselen.

Vernieuwing BeingSmart website

De website van BeingSmart is kortgeleden vernieuwd en zal regelmatig korte nieuwsupdates bevatten.

Daarnaast is er een verbeterde omgeving om te stemmen op nieuwe wensen die aangedragen zijn door andere leden of om zelf een nieuw idee aan te dragen waar anderen op kunnen stemmen.