• About SmartDocuments

Signature Plugin - SmartDocuments

Digitaal documenten ondertekenen.

Hoe ondertekend u documenten? Is dit een tijdrovend proces van printen, tekenen en scannen? Het is mogelijk dit proces efficiënter te doen. Als het maken van documenten al digitaal verloopt met SmartDocuments, waarom vindt de ondertekening dan ook niet digitaal plaats?

Hoe werkt het?

Versnel het ondertekenproces en gebruik de nieuwe Signature Plugin voor het plaatsen van een digitale handtekening en paraaf. Beveilig het document tegen aanpassen. Voorkom hiermee dat er na ondertekening ongewenst wijzigingen in de tekst aangebracht worden. Het document kan na beveiliging nog steeds meerdere keren worden ondertekend.

Bekijk de video voor meer informatie.

Voordelen digitaal ondertekenen

Bereik met deze plugin een snellere afronding van het documentverwerkingsproces. De gemeente Best over de plugin: “wij beheren de handtekeningen centraal met SmartDocuments en handelen taken en documenten nu veel sneller af doordat ondertekening met SmartDocuments plaatsvind.”

Interesse? Neem contact met ons op, wij laten graag de mogelijkheden zien!