BeingSmart, de SmartDocuments gebruikers vereniging

Welkom bij BeingSmart, de SmartDocuments gebruikersgroep

Met de BeingSmart gebruikersvereniging willen we SmartDocuments gebruikers samenbrengen, zodat er een dialoog kan plaatsvinden zowel tussen de SmartDocuments gebruikers onderling, als tussen de gebruikersvereniging en SmartDocuments. De vereniging ondersteunt dit met dit forum maar ook door bijeenkomsten te organiseren.

Wat willen we bereiken?

  • BeingSmart wil een platform bieden waar de applicatiebeheerders onderling informatie kunnen uitwisselen en kunnen samenwerken.
  • Daarnaast willen we graag de mogelijkheid bieden om ideeën en wensen voor aanvulling en verbetering van de applicatie te delen.
    Wie kan tenslotte daarover beter meepraten dan die mensen die actief met SmartDocuments aan het werk zijn?
  • Ook willen we jullie graag op de hoogte houden van de nieuwe ontwikkelingen van de software.

Hoe gaan we dit doen?

  • We willen een platform bieden voor kennisuitwisseling en onderlinge hulp voor en door de leden. Op de website www.beingsmart.nl is een forum waarin de leden met elkaar in contact kunnen komen.
  • BeingSmart fungeert als spreekbuis voor wensen van de leden richting SmartDocuments.
  • BeingSmart geeft, namens de leden, adviezen om de toepasbaarheid van SmartDocuments te optimaliseren. Wij doen dit door mede richting te geven aan de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en functionaliteiten van de SmartDocuments-software.
  • Jaarlijks wordt een bijeenkomst (ALV) georganiseerd waar de leden elkaar kunnen ontmoeten en ideeën kunnen uitwisselen.

Verdere informatie

Wil je meer weten over BeingSmart, het bestuur of wil je lid worden van BeingSmart? Bezoek dan eens de BeingSmart website.